Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Risk- och sårbarhetsanalyser
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2017
Alla kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter ska ställa samman risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). RSA-arbetet ger viktig kunskap om hur vi kan förebygga, förbereda oss inför och hantera kriser.