Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Elfordons potentiella riskfaktorer vid trafikskadehändelse : en rapport baserad på e-fordons teknik, säkerhetsfunktioner och modern batterikemi, rapport från FFI-projektet Räddningskedjan
Utgivare
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2013
Rapporten heter E-fordons potentiella riskfaktorer vid trafikskadehändelse. Den har tagits fram inom ramen för Räddningskedjan, ett projekt för att öka kunskapen om hur räddningstjänsten ska hantera kraschade elfordon. Förutom Autoliv och SP deltar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Volvo Car, Presto Brandsäkerhet och Trafiksäkerhetscentrum norr (TSCN) vid Umeå universitet. Projektet delfinansieras av statliga Vinnova genom forsknings­programmet FFI.