Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Rasförloppsstudie Kortedala : sprängningsrivning
Författare
Dellgar U, Westling I
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1990-06-29
Studier genomförda i samband med sprängningsrivning av ett 10-vånings bostadshus i Kortedala. Husets stomme var utförd av platsgjuten betong med slät armering i bjälklagen och i huvudsak oarmerade väggar. I källaren fanns ett skyddsrum. Ett kilformat parti i husets nedre del sprängdes bort, varvid husets övre delar fick falla fritt. Studierna genomfördes för att öka kunskaperna kring byggnaders beteende vid överpåverkan, främst till följd av vapenverkan och för att ge underlag till bestämmelser för skyddsrum vad avser raslast.