Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand på Textes HVB-hem i Norrtälje, Stockholms län, den 27 augusti 2013
Utgivare
Statens haverikommission (SHK)
Utgivningsår
2015
På natten till tisdagen den 27 augusti 2013 utbröt en brand i huvudbyggnaden på Textes HVB-hem i Norrtälje. I byggnaden befann sig sju personer. De boende hade medicinerat för natten och det fanns ingen personal närvarande i byggnaden. Byggnaden låg i ett villaområde i centrala Norrtälje och bestod av tre plan med tillhörande vind och källare och var uppförd 1918. Verksamheten som skulle komma att bli Textes HVB-hem AB startades 1972 på fastigheten som ett familjevårdshem för personer med psykiska funktionsnedsättningar. De boende hade i varierande grad nedsatta funktioner i fråga om inlärning, minnesfunktion, visuospatial förmåga, språklig förmåga, uppmärksamhet och exekutiv förmåga. Funktionsnedsättningar som kan medföra svårigheter i ändamålsenligt handlande samt påverkar mobilisering av handling och passivitet. Branden startade på rökbalkongen på den norra sidan av fastigheten och spred sig in i byggnaden där den fick fäste i brännbara invändiga ytor och utvecklades till övertändning snabbt efter brandstart. På rökbalkongen fanns varken rök- eller värmedetektorer. Därför upptäcktes branden inte i ett tidigt skede. Först när det blivit tillräckligt med rök inne i byggnaden aktiverades detektorerna där och utrymningslarmet började ljuda för att varna de boende.