Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandskydd i Boverkets byggregler : BBR 21
Författare
Fallqvist Kjell, Klippberg Anders, Björkman Björn
Utgivare
Brandskyddsföreningen
Utgivningsår
2014
Handboken Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR, behandlar föreskrifterna och de allmänna råden i BBR och är ett stöd och hjälpmedel vid olika kursaktiviteter och för självstudier inom området brandskydd. Boken kan även fungera som ett hjälpmedel vid projektering av enklare byggnader och lokaler.