Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Friska brandmän – Skellefteåmodellen förbättrar arbetsmiljön
Författare
Stefan Magnusson, David Hultman
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2014
En utryckande brandman befinner sig ofta i en arbetsmiljö där hälsofarliga ämnen förekommer och hanterar utrustning och material som är kontaminerat av främmande ämnen från brandgaser. Upprepad exponering av hälsofarliga ämnen kan medföra en ökad risk att drabbas av allvarlig sjukdom. För att undvika exponering bör en brandman ha möjlighet att i alla situationer skydda sin hud och sina andningsvägar. I Skellefteå har räddningstjänsten sedan många år utarbetat rutiner och arbetssätt för en bättre arbetsmiljö såväl på skadeplats som på brandstationen. Skellefteåmodellen är numera ett beprövat sätt att arbeta. En central del av modellen är rutiner för hantering och rengöring av skyddskläder och utrustning. I boken ges exempel och handfasta tips på hur en räddningstjänst med enkla medel kan minska den mängd främmande ämnen som personalen utsätts för och därmed uppnå en förbättrad arbetsmiljö och godare hälsa för såväl brandmännen som övrig personal.