Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Förgiftningar en översikt : statistik och analys
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2014
Den här registerstudien ger en översikt över vilka som drabbas av förgiftningar och vilka substanser som är vanligast. Studien har tagits fram av Jan Schyllander vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Prof. Ragnar Andersson och Fil. Dr. Catrin Furster vid Karlstads universitet har lämnat värdefulla synpunkter. Fil. Dr. Syed Moniruzzaman vid Karlstads universitet har tagit fram jämförelsen med för-giftningsolyckor i Europa (kap 4.4).