Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Elolyckor i Sverige : statistik och analys
Författare
Schyllander Jan
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2014
Elsäkerhetsverkets vision att skapa trygg och störningsfri el är ännu inte uppnådd. Föreliggande studie visar att trots preventiva insatser på elolycksområdet skadas fortfarande ett stort antal personer – så-väl lindrigt som svårt – till följd av kontakt med el. Antalet personer som vårdas i slutenvården ökar något medan antalet elolyckor med dödlig utgång dock har minskat under senare decennier.
Relaterade titlar
Fler titlar av Schyllander Jan