Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Regional samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser : utvärdering av ett koncept och en utvecklingsprocess
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2014
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har under 2013 utvärderat ett koncept för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser, samt den utvecklingsprocess som har tagits fram för att, med utgångspunkt i konceptet, höja de regionala och lokala nivåernas förmågor att utöva sitt geografiska områdesansvar. Konceptet beskrivs enklast som en tankemodell i flera steg som ska vara ett stöd vid samordning och inriktning av flera aktörer vid en stor olycka eller kris. Utvecklingsprocessen är en satsning med syfte att öka länsstyrelsens samordnings- och inriktningsförmåga samt utveckla sektorsövergripande samverkan. Representanter för länsstyrelsen och regionala aktörer samlas vid sex tvådagarsinternat under loppet av ca två år. Med utgångspunkt i konceptet varvas föreläsningar från den senaste forskningen med egna diskussioner. Utvärderingen svarar på tre utvärderingsfrågor kopplade till relevans, effektivitet och uthållighet.