Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Att navigera i en föränderlig omvärld : faktorer med direkt eller indirekt påverkan inom området samhällsskydd och beredskap
Författare
Sonnsjö Hannes
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2013
Hur kan man navigera i en föränderlig omvärld? Världen förändras ständigt, men samtidigt är vissa förändringar viktigare för området samhällsskydd och beredskap än andra. Vilka är dessa, och hur påverkas samhällsskydd och beredskap av dessa? I rapporten görs en syntes av analyser och rapporter, och analyseras utifrån dess betydelse för samhällets säkerhet. Materialet kommer både internt och externt från MSB, och både från Sverige och internationellt. Resultatet från denna analys sammanfattas under de fyra rubrikerna Individens och samhällets ömsesidiga beroende; Arbeta förebyggande, men planera för det oväntade; Den tekniska utvecklingen skapar möjligheter, men även utmaningar samt Gränsöverskridande utmaningar kräver gemensamma lösningar.