Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Samhället år 2032 : fem utmanande framtidsscenarier för samhällsskydd och beredskap
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2012
Denna skrift är en kortare version av rapporten ”Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap: Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för år 2012”.