Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Warhead penetration in concrete protective structures
Författare
Hansson, Håkan
Utgivare
Kungliga Tekniska högskolan
Utgivningsår
2011
Denna licentiatavhandling omfattar bl a analyser av stridsdelars penetration i betongkonstruktioner. Även utvecklingen av vapen och fortifikationer diskuteras kortfattat.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie TRITA-ARK
Fler titlar av Hansson, Håkan