Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad: Brand i bäddvärmare, Bålsta
Författare
Fager Cecilia
Utgivare
Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Utgivningsår
2012-02-07
Återigen har en bäddvärmare av märket Hugin orsakat en brand. Att bäddvärmare orsakar bränder är känt inom räddningstjänsten men inte i lika hög grad känt bland produktens brukare. Rapporten syftar till att utforma och pröva en metod för erfarenhetsåterföring till verksamhetsutövare av äldreomsorg. Rapporten har även upprättats med syfte att redogöra för hur kombinationen av tidig upptäckt, rådigt agerande av den boende och av personal på plats begränsade brandskadorna.