Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand med två biogasbussar i stadstrafik i Helsingborg, Skåne län, den 14 februari 2012
Utgivare
Statens haverikommission (SHK)
Utgivningsår
2013
Orsaken till olyckan var det hala väglaget tillsammans med utformningen av bussens motorutrymme som medgav att en kollision i låg hastighet kunde medföra att bussarna började brinna. Bidragande orsak var brister i tillsyn och underhåll, vilket ledde till att det fasta släcksystemet i den påkörda bussens motorrum inte fungerade som avsett och inte släckte den uppstådda branden.