Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Bilaga till rapport Inriktning för skadebegränsning av händelser med farliga ämnen inför 2015
Utgivare
Utgivningsår
2008
Räddningsverket fick i regeringsuppdrag (regleringsbrev 2006 §4 p45) att ta fram en inriktning för skadebegränsning av händelser med farliga ämnen till havs och på land inför 2015. Arbetet skulle ske i samråd med Kustbevakningen, Sjöfartsverket och övriga berörda aktörer. I uppdraget ingick målsättningar och en inriktning för det operativa samarbetet mellan olika aktörer vid händelser med farliga ämnen till sjöss, i insjöar och på land.