Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Hur värme påverkar samhällsviktiga sektorer : Konsekvenserna av en värmebölja i Örebro län för transporter, skydd och säkerhet samt dricksvattenförsörjning
Författare
Mossberg Sonnek Karin, Lindgren Johan, Mobjörk Malin
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2013
Sverige kan komma att drabbas av en kraftig och långvarig värmebölja och det är oklart hur beredskapen för en sådan händelse ser ut. Denna studie har genomförts för att fördjupa kunskaperna om effekterna av en värmebölja på tre samhällsviktiga sektorer i Örebro län; transporter, skydd och säkerhet samt dricksvattenförsörjning. Som en del av studien arrangerades en workshop i samarbete med länsstyrelsen i Örebro där effekterna av ett scenario som beskriver en värmebölja diskuterades. Under workshopen diskuterades också förslag på åtgärder för att minska konsekvenserna av värmeböljan.