Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olycksutredning : Brand
Författare
Amundsson, Christer
Utgivare
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Utgivningsår
2011-01-27
Den 3/11 2010 klockan 12.35.28 får Räddningstjänsten larm om brand i fristående uthus i Sölvesborgs kommun. Vid räddningstjänstens framkomst är branden släckt och ägaren har börjat lämpa ut det brandskadade materialet. Räddningstjänsten ventilerar utrymmet och söker igenom resten av byggnaden med värmekamera, inga förhöjda temperaturer registreras. Ingen människa kom till skada vid händelsen. Någon gång under kvällen - natten efter 21.00 har en keyboard av hårdplast ramlat mot den oljefyllda elradiatorn, som i sin tur välter. Keyboarden som stod på ett ganska vingligt stativ, har troligen träffats av madrasserna som kastades ner från sovloftet i rummet (den har inte ramlat omkull när ägaren lämnar rummet). Keyboarden hamnar över elradiatorn som efter en stund har hettats upp så kraftigt att den antänder keyboarden. Branden sprider sig till några leksaker som ligger på golvet bl.a. en dockvagn. Branden självslocknar troligen av brist på syre och/eller att brandbelastningen inte är så stor. Golvet är av icke brännbart materiel och branden är centrerad i rummet. Branden sprider sig inte till byggnaden. En olycksutredningsprocess genomförs i tre faser: Datainsamling Analys Åtgärdsförslag Insamling av information har gjorts genom intervjuer med: Ägaren av fastigheten Generalagenten för elradiatorn Svensk elstandard Elsäkerhetsverket I syfte att kontrollera radiatorns funktion utfördes tipptest av en annan radiator av samma modell.