Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vägledning till ökad säkerhet i digitala kontrollsystem i samhällsviktiga verksamheter
Utgivare
Krisberedskapsmyndigheten (KBM)
Utgivningsår
2008
Forum för informationsdelning avseende informationssäkerhet – SCADA och processkontrollsystem (FIDI-SC). Det här dokumentet ger grundläggande rekommendationer kring säkerhet i digitala kontrollsystem. Dokumentet tipsar också om var det går att finna ytterligare information. De rekommendationer som vi ger ansluter väl till internationellt erkända rekommendationer, praxis och standardiserade arbetssätt. Den inledande delen av dokumentet vänder sig till dig som arbetar med säkerhetsfrågor på ledningsnivå. Sedan följer något mer detaljerade avsnitt som huvudsakligen riktar sig till dig som arbetar praktiskt med säkerhet i digitala kontrollsystem.