Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Bebyggelsens motståndsförmåga mot extrem dynamisk belastning : En introduktion
Författare
Björn Ekengren (bearbetning och urval), Stefan Bernson (bearbetning och urval)
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2012
Publikationen utgör ett koncentrat av tre forskningsrapporter utarbetade av Morgan Johansson, Reinertsen Sverige AB och Leo Laine, LL Engineering. Bearbetning och urval för denna publikation har gjorts av Stefan Bernson, Sweco AB och Björn Ekengren, MSB.