Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Lärande från incidenter för säkerhet inom farliga verksamheter : populärvetenskaplig rapport
Författare
Jacobsson Anders, Börjesson Marcus, Ek Åsa, Enander Ann, Petersen Kurt, Akselsson Roland
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2011
LINS-projektet har fokuserat på hur organisationer kan lära från de ”små” incidenter som uppträder i praktiskt taget alla verksamheter. De små incidenterna är många, de stora är få. Rätt hanterade är de små incidenterna en källa till mycken lärdom. Även djupare liggande svagheter i en organisation och dess system kan spåras upp vid en bra hantering av de små incidenterna. Genom att ta rätt hand om de många små incidenterna får man lärdomar som täcker de allra flesta områden som har betydelse för att upprätthålla hög säkerhet. Den stora olyckan ska inte behöva inträffa! Forskningen är finansierad av MSB.