Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Strukturellt brandskydd på marina farkoster : analytisk dimensionering av brandsektioneringar samt utvärdering av flexibla brandtätningar genom viktat urval
Författare
Karlsson, Emelie, Vinberg, David
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2009
Målet med detta examensarbete är dels att utvärdera om kraven på brandklassning av skott och durkar är rimliga eller överdrivet konservativa (vilket var en hypotes från Kockums AB), och dels att ta fram ett koncept för användandet av flexibla brandtätningar i brandzonsgränser ombord A26. Detta ska ske genom att fastställa krav på strukturellt brandskydd för durkar och skott som monteras med flexibel brandtätning mellan skott/skrov, durk/skrov respektive skott/durk. Syftet är att det framtagna konceptet ska uppfylla gällande krav på strukturellt brandskydd och samtidigt tillåta konstruktionen att uppfylla ubåtsspecifika krav.