Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Perception och hantering av risken för terrorangrepp inom tågtrafiken i Sverige
Författare
Lexell Eriksson, Linus, Mistander, Henrik
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2009
Examensarbetet knyter an till två delar av projektet Coping with new risks: Understanding, Organization and Economics. Den ena delen syftar till att undersöka tågpassagerares perception av risk för terrorangrepp och inställning till säkerhetsåtgärder. Den andra syftar till att undersöka aktörers uppfattningar och värderingar samt institutionella och organisatoriska faktorer i säkerhetsarbetet inom tågsektorn. Det ämnas även, i detta examensarbete, göras en jämförelse mellan resenärers och aktörers uppfattningar och inställningar, samt en undersökning med avseende på demografiska aspekter