Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandskydd i samband med landförvaring av fritidsbåtar
Författare
Holmgren, Carl-Henrik, Lundblad, Anders
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2009
Statens brandnämnd gav 1983 ut skriften Brandsyn i hamnar och på uppläggningsplatser för fritidsbåtar, i vilken brandskyddsrekommendationer anges . Bland annat anges hur breda brandgatorna bör vara på uppläggningsplatser utomhus. Sedan 1983 har inga nya regler eller rekommendationer getts ut gällande landförvaring av båtar. Dessutom är delen om landförvaring, framförallt inomhusförvaring, inte särskilt detaljerad i ovan nämnda skrift. Såväl fritidsbåtarna som förvaringsmetoderna har utvecklats sedan 1983. Från tidigare erfarenheter framgår det att bränder på uppläggningsplatser såväl inomhus som utomhus kan få omfattande konsekvenser för liv, egendom och miljö. Denna rapport syftar därför till att undersöka om rekommendationerna fortfarande är giltiga samt undersöka hur brandskyddet på svenska uppläggningsplatser för fritidsbåtar kan förbättras.