Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Dynamisk spektrumaccess för Försvarsmaktens behov
Författare
Tullberg Hugo, Asp Börje, Stenumgaard Peter
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2008
Tillgången till erforderligt frekvensutrymme är en avgörande faktor för att Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter både nationellt och internationellt. En övergång till DSA, Dynamisk spektrumaccess väntas ske inom en snar framtid och i detta projekt undersöks hur denna utveckling ska kunna tillvaratas av försvarsmakten för att tillgodose sina behov av tillgängligt spektrum i olika tillämpningar.