Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Bebyggelsens motståndsförmåga mot extrem dynamisk belastning : Delrapport 3 : Kapacitet hos byggnader
Författare
Johansson Morgan, Laine Leo
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2009
Observera att det finns en reviderad nyutgåva från 2012 av denna publikation. I forskningsprojektet bebyggelsens motståndsförmåga mot extrem dynamisk belastning har den tredje och sista delrapport givits ut. Rapporten utgör en sammanställning av hur enskilda konstruktionsdelar klarar av belastningen från en explosion.