Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Certifieringsregler för P-märkning av brandegenskaper hos golvbeläggningar SPCR 019
Utgivare
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
1993
Rapporten innehåller regler för certifiering av brandtekniska egenskaper hos golvbeläggningar.