Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
System för rapportering av olyckor, tillbud och avvikelser i samband med vägtransporter av farligt gods : förstudie för Räddningsverket
Författare
Kecklund Lena, Lindberg Erik, Pettersson Hans-Erik
Utgivare
Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI)
Utgivningsår
1996
Rapporten utgör slutredovisning av en förstudie avseende möjlig utformning av ett system för rapportering av olyckor, tillbud och säkerhetsrelevanta avvikelser vid vägtransporter av farligt gods.