Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Certifieringsregler för P-märkning av svårantändliga material SPCR 018
Utgivare
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
1993
Rapporten innehåller regler för certifiering av svårantändliga material. Certifieringsreglerna anger villkor för certifierig, tekniska krav och krav för fortlöpande kontroll för svårantändliga material.