Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandskydd hotell
Utgivare
Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF)
Utgivningsår
1996
Boken tar upp hur brandskyddsarbetet bör bedrivas i samband med hotellverksamhet. Den ger inblick i brandteori och brandförlopp och den tar också upp vanliga brandorsaker och förebyggande brandskyddsåtgärder liksom byggnadstekniska aspekter.