Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
IT-användning för operativ räddningsinsats : en rapport om hur IT-användning för operativt insatsarbete kan analyseras och utvärderas
Författare
Landgren Jonas
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Viktoria institute
Utgivningsår
2007
I denna studie av IT-användning i operativ räddningstjänst har man i huvudsak fokuserat på IT-användning av mobilt IT-stöd, dvs larm-mottagning, statushantering, kartmaterial, navigationsstöd, objektsinformation (insatsplaner), kemdatabaser, visualisering av resurser (positionering), internetuppkoppling, ritfunktionalitet samt meddelandehantering. Studierna har genomförts genom deltagande observation av räddningsinsatsarbete samt genom fältexperiment.
Relaterade titlar
Fler titlar av Landgren Jonas