Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Cultural differences in an evacuation scenario : a study comparing Australian and Swedish responses
Författare
Andrée Kristin, Eriksson Beatrice
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2008
Forskningen om människors beteende vid brand har sällan berört området om kulturella aspekter och dess inflytande på beteende. I de fall där en jämförelse har ägt rum mellan två kulturer varierade ofta förutsättningarna eller så fick deltagarna enbart förutspå hur de skulle reagera i en nödsituation. Eftersom den totala forskningen om människors beteende vid brand är relativt begränsat i världen används ofta data över länders gränser. Syftet med den här studien var därför att undersöka om dessa överföringar är godtagbara eller om särskild hänsyn måste tas vid utbyte av data mellan länder. För att minska antalet varierande variabler baserades denna studie på experimentella brandövningar som genomfördes i Sverige och Australien.