Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvärdering och utveckling av säkerhetssystem mot tillbakabrand i pellets- och flisutrustningar : Brandforsk projekt 631:031
Författare
Persson Henrik, Johansson Mathias, Österberg Stefan, Gustafsson Kristofer
Utgivare
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
2004
Målsättningen med detta projekt har varit att analysera incidenter och att testa säkerhets-system för pellets- och flisbrännare för att få en ökad förståelse för hur dessa system fungerar. Projektet har också haft till uppgift att utvärdera vattensprinklersystemet ”fireguard”.