Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Fartygsventilation och brandskydd : Brandforsk-projekt: 402-051
Författare
Nyman Hans
Utgivare
Brandskyddslaget
Utgivningsår
2007
Brandskyddslaget har genomfört en litteraturstudie avseende fartygsventilation och brandskydd. Syftet med studien är att: inventera befintliga lösningar inom området fartygsventilation och brandskydd, ge förslag på systemlösningar för fartygs komfortventilationssystem med hänsyn tagen till skydd mot brandgasspridning via ventilationssystem mellan brandceller samt att studera befintliga brandgaskontrollsystem och ge förslag till nya möjliga system.