Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skydd mot rökspridning via ventilation med stoppade fläktar och förbigångar -riskbedömning och dimensionering : Slutrapport - Brandforsk 313-001
Författare
Jensen Lars
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2006
Stoppade fläktar är en äldre skyddsmetod mot brandgasspridning via ventilationssystem och vid brand i en byggnad stoppas fläktarna och ventilationskanalsystemet öppnas uppåt med förbigångar om det krävs. De termiska stigkrafterna skall föra brandgaserna ut ur byggnaden. Metoden benämns som tryckfallsförhållande 5:1. Kravet är att tryckfallet för en strömningsväg från en brandcell genom kanalsystemet till det fria skall vara fem gånger större för den enskilda delen än för den gemensamma delen för samma flöde, vilket är lätt att uppfylla. Detta projekt, som är finansierat av BRANDFORSK, har fyra delsyften.