Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandteknisk riskvärdering av Danvikshem, Nacka
Författare
Eriksson Nina, Håkansson Ola, Johansson Nils, Vikberg Per
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2003
Denna rapport behandlar utrymningssäkerheten i händelse av brand vid Danvikshem i Nacka kommun.