Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandteknisk riskvärdering av ortopedavdelningen på Blekingesjukhuset i Karlskrona
Författare
Gustafsson Matilda, Hultman Per, Jansson Christoffer, Larsson Mattias
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2004
I denna rapport utförs en brandteknisk utvärdering av Ortopedavdelningen på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Tonvikten har varit att undersöka utrymningsmöjligheterna för personal och patienter då patienterna har små möjligheter att själva sätta sig i säkerhet. Rapporten innehåller en allmän genomgång av brandsäkerheten på avdelningen som följs av förslag på direkta åtgärder. En djupare undersökning har utförts för de tre värsta troliga brandscenarierna. Dessa har analyserats noggrannare bland annat genom datorsimuleringar av brandförlopp, detektion och utrymning. Även handberäkningar har utförts.