Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandteknisk riskvärdering av Landskrona Teater
Författare
Bech Ronni, Dragsted Anders, Norén Johan, Wilhelmson Alexander
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2004
En brandteknisk riskvärdering av teatern i Landskrona har utförts där brandskydd och utrymningssäkerhet har studerats. Tänkbara brandscenarier har diskuterats och av dessa har tre stycken valts ut för att studeras närmare. Dessa tre scenarier är brand i garderoben, brand på scen samt brand i teknikerplats. Troliga brandeffektkurvor har tagits fram för samtliga scenarier och därefter har simuleringar med programmen ARGOS och Simulex utförts för att studera brandförlopp respektive utrymning.