Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandteknisk riskvärdering av Vadstena slott
Författare
Fredriksson Martin, Gustavsson Lotta, Malm Daniel, Mistander Henrik
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2007
Rapportens syfte är att utreda personsäkerheten på Vadstena slott i händelse av brand. Vadstena Slott är en kulturbyggnad från 1500-talet och har därför restriktioner för ombyggnation. Rapporten avgränsas till att omfatta ungefär halva slottet. Denna del är en välbesökt turistattraktion med samlingslokaler på flera plan där det vid speciella arrangemang vistas hundratals personer. Personsäkerheten vid utrymning i händelse av en brand utreds. Detta sker genom att tre värsta troliga brandscenarier identifieras och analyseras. Scenarierna går ut på att en brand uppstår: • under en operaföreställning i den gamla slottsbyggnaden • under julmarknaden Gammeljul i den gamla slottsbyggnaden • under julmarknaden Gammeljul i en samlingslokal i Västra Vallen.