Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vårdanläggningar : från djupstudie till vägledning, för att höja eller bibehålla säkerheten rörande brand och utrymning
Författare
Kenneby Christian
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2007
I kursen ”Brandteknisk riskvärdering” på brandingenjörsprogrammet, LTH, produceras årligen ett antal rapporter med utgångspunkt från olika existerande objekt. Ett antal av dessa rapporter behandlar vårdanläggningar, men det har inte tidigare genomförts någon sammanställning av resultaten. I detta projekt har en sammanställning genomförts av de brister och åtgärdsförslag som presenterats i rapporterna. Utifrån sammanställningen kunde en rad olika arbetsområden med brister identifieras som mer återkommande. Dessa arbetsområden utgör huvuddelen i rapporten som riktar sig till hur vårdpersonal och ledning inom vården skall arbeta med de olika arbetsområdena för att höja eller bibehålla säkerheten rörande brand- och utrymningssäkerheten. Följande arbetsområden identifierades: Utbildning Övning Brandteknisk sektionering Sprinkler Automatiskt brandlarm och utrymningslarm Lös inredning Rutiner och checklistor