Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Mätning av vattentäthet i vattendimma
Författare
Almén Viktor, Irwert per
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2007
Syftet med detta arbete är att visa att en beprövad mätmetod för mätning av partikeltätheten i brandgaser, med vissa modifikationer, kan användas för att mäta vattentätheten som alstras av en vattendimsprinkler i fullskala. Mätvärden på vattentätheten i en vattendimma skall också presenteras.