Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skärsläckaren : experimentella försök och beräkningar
Författare
Bjerregaard Johannes, Olsson Daniel
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2007
Rapporten syftar till att belysa skärsläckarens kvalitéer vad gäller släckeffekt och penetreringsförmåga, samt redogöra för vattensprayens struktur och egenskaper efter penetrering genom olika konstruktionsmaterial. Studien bygger på en empirisk undersökning där totalt 21 försök har utförts. Resultatet visar att skärsläckaren snabbt penetrerar vanligt förekommande byggnadselement som industriväggar, dörr- och fönsterkarmar samt fasadväggar och bostadsbjälklag av trä. Försöken som gjordes på betong- och lättklinkerelement visar dock på betydligt längre penetrationstider.