Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Framtidens risker och säkerhetsarbete : delrapport september 2007
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2008
Framtidens risker och säkerhetsarbete är ett av Räddningsverkets strategiska utvecklingsprojekt under år 2007. Projektet leds av verksledningen och sker i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting. Projektet syftar till att belysa framtida risker och att presentera en för verket samlad strategi för fortsatt säkerhetsarbete med fokus på skydd mot olyckor, men också att studera gränsytorna mot annat säkerhetsarbete som till exempel krishantering. En avsikt är att med projektets resultat som grund skapa en bredare diskussion bland berörda säkerhetsaktörer om framtida utmaningar och möjliga handlingsvägar för ett bättre säkerhetsarbete.