Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Transport revolutions : moving people and freight without oil
Författare
Gilbert Richard, Perl Anthony
Utgivare
Utgivningsår
2008
Boken tar upp de utmaningar som vi står inför när det gäller vårt beroende till transporter avseende priser, klimatförändringar, sinande olje-resurser m m. Boken gör en syntes av ingenjörsvetenskap, ekonomi, miljö, organisation, riktlinjer och teknologi samt använder relevant data för att presentera viktiga slutsatser. Författarna menar att transporter under den första halvan av 2000-talet kommer att genomgå åtminstone två revolutioner. Den ena innebär användandet av el i stället för förbränningsmotorer. Den andra att vi kommer att använda direkt-el, som vid t ex spårvagnar och el-bussar, i stället för bränsle "ombord". De tar även upp marina transporter.