Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Invallningsbränder : underlag för dimensionering av brandskyddet : med tillhörande experimentdata på värmestrålning mot brandslang
Författare
Gard Mikael, Levinsson Fredrik
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2006
På grund av misstänkta brister i befintligt brandskydd vill Preemraff se över sitt interna cisternbrandskydd. Projektet går ut på att utvärdera ett speciellt cisternområde med gemensam invallning på Preemraff Lysekil kallat 53-området. Eftersom cisternerna är skyddade av fasta släcksystem ligger fokus på konsekvenserna av en eventuell invallningsbrand, som kan bli fallet om innehållet ur en eller flera cisterner skulle läcka ut och antändas. I en sådan situation finns idag inget befintligt, fast brandskydd i form av skumpåförare kring invallningen eller stationära skumkanoner i dess närhet. Projektet syftar därmed till att utreda Preemraffs möjligheter vid en mobil släckinsats mot en invallningsbrand idag och om det finns rimliga förslag på åtgärder som skulle kunna förbättra räddningstjänstens möjligheter att bekämpa en brand på området i framtiden.