Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Numerical simulation of a model scale tunnel fire test : Brandforskprojekt 404-011
Författare
Ingason Haukur, Seco Fredric
Utgivare
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
2005
Modellförsök visar hur brand sprids mellan fordon i tunnlar med längsventilation. Ett fordon som finns placerat 15 m bakom en brinnande långtradare (simulerad) antänds inom 10 minuter. Ett tredje fordon på samma avstånd som första och andra fordonet hade antänt ungefär 3 minuter senare. Projektet är finansierat av Brandforsk och redovisas även i rapporterna ”Model Scale Railcar Fire Tests” och “Model Scale Tunnel Fire Tests”.