Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
How can the business benefit of business continuity planning be measured? : a case study at AstraZeneca
Författare
Degerfalk Lisa, Larsson Mattias
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2006
Konkurrensen mellan företag ökar för var dag som går och besparingar genomförs som ett steg för att maximera sin vinst och för att producera en så konkurrenskraftig produkt som möjligt. I vissa fall sker nämnda besparingar på bekostnad av företagets motståndskraft för avbrott. Ett sätt att öka ett företags motståndskraft för avbrott är att arbeta med Business Continuity Planning (BCP). Syftet med planeringen är att undvika att företaget hamnar i en krissituation. Detta uppnås genom att förbereda företaget för hur det skall kunna komma tillbaka till normal verksamhetsutövning efter avbrott i den normala verksamheten.