Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Går det att öppna dörren när det brinner? En förstudie av användbarhet och funktion hos utrymningsbeslag : förslag till en kravspecifikation
Författare
Kecklund Lena, Hedskog Björn, Bengtson Staffan
Utgivare
Brandskyddslaget
Utgivningsår
2003
Syftet med detta projekt, som är finansierat av BRANDFORSK, är att genomföra en förstudie av användbarhet hos utrymningsbeslag som ska ge underlag till en större studie, att sammanställa kunskap om hur utrymningsbeslagen används idag samt presentera förslag till hur förståelse, funktion och hanterbarhet för produkterna kan förbättras. Resultatet från projektet är en preliminär kravspecifikation för hur ett utrymningsbeslag ska utformas och vilka krav som ska beaktas i processen för design och val av utrymningsbeslag.