Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Sprinklerrör i plast : BRANDFORSK projekt 515-021
Författare
Arvidson Magnus, Nordling Bengt
Utgivare
Utgivningsår
2004
På den svenska marknaden finns flera beprövade rörsystem i plast (termoplast) för tappvatten-, värme- eller kylsystem, bland annat i materialen PE, PEX, PP, PB, ABS och CPVC som skulle kunna vara användbara som sprinklerrör. Målsättningen med projektet var att sammanställa vilka rörsystem i plast som kan vara användbara för sprinklersystem. Rapportens innehåll koncentreras till rör som är avsedda för tappvatten, eftersom värmerören som regel inte klarar de högre trycken som kommer ifråga för sprinklersystem. I sammanställningen ingår uppgifter såsom rörmaterial, rördimensioner, tryckklass, sammanfogningsteknik, upphängningar etc.