Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Dödsbränder 2006
Författare
Erlandsson Ulf
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2007
Under år 2006 omkom 83 människor vid 80 bränder i Sverige. Det är en glädjande minskning jämfört med 2005 då 104 människor förlorade livet i samband med bränder. Årets siffra är dock högre än 2004 då det omkom 65 personer.