Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Att sanera eller inte sanera...? : en studie av hur giftiga industriella gaser, via skadades kläder, kan överföras från skadeplats till plats för omhändertagande : användarrapport
Författare
Eriksson Håkan, Johansson Per-Erik, Wikström Lars Erik
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1999
Rapporten beskriver en försöksserie med syfte att undersöka hur mycket gas en person kan föra med sig i kläderna från ett gasbemängt område till platsen för omhändertagande för vård.